Donated a powered wheelchair to little Lasya Shetty

Donated a powered wheelchair to little Lasya Shetty

We donated a powered wheelchair to little Lasya Shetty with the help of Ashu Shah Cancer Foundation. Lasya, 6, suffers from a genetic disorder (brittle bone disability

She requires rehabilitation with a powered wheelchair and conservative treatment.

Lasya has multiple fractures but the powered wheelchair will help her move around. Lasya will also be able to go to school in the future. I

thank Dr Ashu Shah and Aasmaan Foundation for empowering Lasya. Ashu Shah Cancer Foundation Dhanya Ravi.

ಅಶು ಶಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 6 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಲಾಸ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಲಾಸ್ಯ ಶಾಲೆಗೂ ಕೂಡ ತೆರಳಬಹುದು.

ಆಸ್ಮಾನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಅಶು ಶಾ ರವರ ಈ ಜನುಪಯೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು